تقدیرنامه های دریافتی در جشنواره شهید رجائی

 

تقدیرنامه های دریافتی از پانزدهمین جشنواره شهید رجائی در سال 1390

 

تقدیرنامه های دریافتی از چهاردهمین جشنواره شهید رجائی در سال 1389

احراز رتبه اول در شاخص های اختصاصی و عمومی در چهاردهمین جشنواره شهید رجائی

احراز رتبه اول در شاخص های اختصاصی در چهاردهمین جشنواره شهید رجائی

احراز رتبه اول در شاخص های اختصاصی و عمومی در چهاردهمین جشنواره شهید رجائی

     

تقدیرنامه دریافتی از سیزدهمین جشنواره شهید رجائی در سال 1388

 

احراز رتبه اول بین دستگاه های اجرائی استان در سیزدهمین جشنواره شهید رجائی

 

 

لوح سپاس

لوح سپاس

لوح سپاس

   
       

گواهینامهISO وجایزه تعالی سازمانی

گواهینامهISO

 جایزه تعالی سازمانی

جایزه تعالی سازمانی 

 
 

 

   

بازگشت به صفحه اصلی

 

ورود |عضويت
چهارشنبه 01 اردیبهشت ماه 1400
Copyright (c) 1400/02/01 public relation
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا