تماس با ما

 

آدرس: اصفهان میدان آزادی ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مديريت روابط عمومي

صندوق پستی: 4114  ،  کدپستی: 79611/81746

تلفن هوشمند: 37913791  ،  دورنگار: 37913790

تماس از طریق رایانامه دبیرخانه سازمان:  esfd@agri-es.ir

تماس از طریق رایانامه مدیریت روابط عمومي:  news@agri-es.ir

تماس از طریق رایانامه مدیر پرتال:  news@agri-es.ir

 

داریوش امینی

مديرروابط عمومي

تلفن تماس

37913202

 

نگين سيدي

 مديرپرتال روابط عمومي

تلفن تماس

37913217

شماره ارسال پیام کوتاه به سازمان جهاد کشاورزی استان : 10005739

  ارسال   صرفنظر  
ورود |عضويت
سه شنبه 19 اسفند ماه 1399
Copyright (c) 1399/12/19 public relation
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا